Investering

Löwengrip Invest är ett ungt och modernt investmentbolag som placerar riskkapital i såväl onoterade som noterade företag och nya affärsidéer i Norden. Vi på Löwengrip Invest är gärna med från idéstadie till genomförande där alla idéer och företag är välkomna att förmedla sin vision. Främst handlar vår investering om en värdefull marknadsföringsgrund och ett ovärderligt nätverk av kontakter. 

Målsättning

Vårt mål är att som erfarna och aktiva delägare arbeta långsiktigt med att utveckla intressanta och lönsamma affärsidéer men vi ger även en chans för redan etablerade företag att öka sin tillväxt och skapa förutsättningar för ytterligare investeringar. Tror vi på en idé gör vi allt som företagspartners för att maximera företagets utveckling och fortsatta värdeökning.

Strategi

Vi skapar förutsättningar för goda affärer genom att bistå med ett stort internationellt nätverk, kapitalinvesteringar och ett aktivt styrelsearbete. Det är främst under det första året som vår hjälp är som viktigast. Som ny i branschen är det svårt att komma igenom det brus som redan finns i dagens samhälle – och det är här vår kompetens, vår styrka och vårt kontaktnät kan komma till stor användning.

Räckvidd/SoMe

Genom våra egna mediekanaler, knutna till Isabella Löwengrip, når vi flera miljoner följare/läsare varje vecka. Förutom att vi når ut med vårt budskap kan vi även använda våra sociala mediekanaler till olika typer av marknadsundersökningar och på så vis få värdefull feedback direkt från målgruppen vilket är otroligt användbart för nya företag i en första etablerings- och utvecklingsfas.

Trovärdighet

Som pionjär i bloggbranschen, med över tolv års erfarenhet som Nordens största bloggare, har Isabella Löwengrip lyckats bygga upp en enormt trovärdig plattform där följarna genuint litar på det som kommuniceras. De inlägg hon gör får en otrolig genomslagskraft, vilket är värdefullt i både varumärkesspridning och marknadsföringssyfte.

Direktkontakt

Eftersom vi på Löwengrip Invest äger våra egna mediekanaler ger det oss total kontroll där vi inte behöver kompromissa utan själva kan bestämma exakt vad och när vi vill kommunicera något med vår målgrupp. På så sätt förkortas ledet direkt till slutkonsument då vi varken behöver gå genom externa säljare eller mediebyråer för att få ut våra budskap.

Är du vår nästa investering?